Best som oppslagsverk

Anders Haugom Christensen Om forfatteren
Artikkel

Tasker, Robert C.

McClure, Robert J.

Acerini, Carlo L.

Oxford handbook of paediatrics

2. utg. 1 072 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 35

ISBN 978-0-19-960830-0

Robert C. Tasker og medforfatterne har skrevet en kompakt og informasjonstung håndbok der målsetningen har vært å destillere ned mer tradisjonelle lærebøker til et verk man kan bruke i den daglige kontakten med pasienter. Målgruppen er leger i spesialisering og spesialister som jobber med generell pediatri.

Boken er bygd over samme lest som den mer kjente Oxford handbook of clinical medicine. Formatet er hendig med sine 10 × 18 cm, omslaget i plast tåler litt juling og papirkvaliteten er egnet til formålet. For å få plass i frakkelommen må man riktignok være litt hardhendt, da boken har godt over 1 000 sider.

31 kapitler omhandler de tradisjonelle medisinske fagfeltene i tillegg til egne kapitler om nyfødtmedisin, ungdomsmedisin, barnekirurgi, genetikk, metabolske sykdommer, sosialpediatri med mer. Teksten er lettlest, med hyppig bruk av punktvis fremstilling, og tabellene er oversiktlige. Her finnes både symptomavsnitt, diagnoseavsnitt og avsnitt om praktiske prosedyrer. Anamnese, kliniske funn, forslag til supplerende undersøkelser, behandling og differensialdiagnoser omhandles, og forfatterne advarer mot klassiske fallgruver.

Boken er etter min mening en blanding av en klassisk metodebok og et oppslagsverk. Styrken er grundigheten og meget gode avsnitt om differensialdiagnoser. Jeg har inntrykk av at boken omtaler det aller meste man kan lure på i en klinisk hverdag, men har hatt problemer med å finne det jeg leter etter. For meg har det vært enklere å lete i kapitteloversikten foran enn å bruke den høyst middelmådige alfabetiske oversikten bakerst.

I Norge har Barnelegeforeningen laget meget gode veiledere i både akutt og generell pediatri. Disse veilederne er skreddersydd etter norske forhold også for utredning og behandling. Jeg synes disse er enklere å finne frem i og oppleves som mer tidseffektive i et travelt akuttmottak.

Oxford handbook of pediatrics er svært grundig, den favner bredt og er faglig oppdatert. Førsteinntrykket preges likevel av at håndboken er lite intuitiv og for tung til vanlig klinisk bruk. Den fungerer betydelig bedre som et konsist oppslagsverk enn som en metodebok, men vil likevel garantert være nyttig om brukeren gir den tid.

Anbefalte artikler