Hvordan mestre smerter på en bedre måte

Christofer Lundqvist Om forfatteren

Mange pasienter opplever kroniske smerter som en kamp for å gjenvinne seg selv. Hvordan kan kroniske smerter mestres?

Det finnes mange kvalitative studier om kronisk smerte, men få systematiske sammenfatninger som gjør funnene bedre tilgjengelige. I en stor britisk metaanalyse presenteres informasjon som kan forbedre håndteringen av kronisk smerte (1).

Analysen omfattet 77 kvalitative studier om kroniske muskel- og skjelettsmerter (49 artikler) og om fibromyalgi (28 artikler). De fleste artiklene var europeiske, deriblant mange fra Skandinavia. Kvalitetsevaluering av artiklene ble gjort ved bruk av etablerte analysemetoder utviklet i Storbritannia og Australia. En metaetnografisk syntese ble også gjort (2).

Metaanalysen viser at mange opplever kroniske smerter som en kamp for å gjenvinne egen identitet og legitimitet. Deres livssituasjon er ofte en konflikt mellom dem selv, omverdenen og helsetjenesten. Forfatterne presenterer en forståelsesmodell for hvordan man kan bevege seg fra å være fastlåst i denne konflikten til å komme seg videre med smerten. Modellen innebærer blant annet å omdefinere normalitet og seg selv i relasjon til andre og at man aksepterer at det ikke finnes noen helbredende behandling for smerten.

Metaanalysen gir ny informasjon som er vesentlig for å forstå pasienter med kroniske smerter og for å hjelpe dem til bedre mestring, særlig der det ikke finnes noen effektiv behandling mot smerten per se.

1

Toye F, Seers K, Allcock N et al. Patients’ experiences of chronic non-malignant musculoskeletal pain: a qualitative systematic review. Br J Gen Pract 2013; 63: e829 – 41. [CrossRef]

2

Noblit GW, Hare RD. Meta-ethnography: Synthesizing qualitative studies. Qualitative research methods series 11. Newbury Park, CA: Sage Publications, 1988.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler