Trening kan forebygge fallskader hos eldre

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Et treningsprogram utviklet for å forebygge fall hos eldre gir færre fallskader, også av de mest alvorlige.

Tilpassede treningsprogrammer kan forebygge fall hos eldre, men det mangler kunnskap om hvorvidt slik trening også forhindrer alvorlige og moderate skader etter fall. Franske forskere har nå undersøkt dette hos dem over 60 år (1).

Rundt 4 300 personer fra 17 randomiserte studier ble valgt ut til en metaanalyse. Fire fallkategorier ble identifisert: de som fører til skader, de som fører til medisinsk behandling, de som fører til alvorlige skader og de som fører til fraktur. Treningen hadde signifikant effekt på alle kategorier, med rateratio på henholdsvis 0,63, 0,70, 0,57 og 0,39. Imidlertid var det signifikant heterogenitet mellom studiene av alle fall som fører til skader (I2 = 50  %, p = 0,04).

– Denne studien bekrefter hvor viktig trening utviklet av kvalifisert personell har for arbeidet med å forebygge fall og brudd hos eldre, sier fysioterapeut Astrid Bergland, professor ved Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus. – Resultatene tyder på at øvelser som omfatter balanse, styrke, fleksibilitet, utholdenhet og funksjonell trening er mest virkningsfullt. Balansetrening fremheves som en særlig viktig komponent.

– Det ville ha vært av interesse å få klarlagt hvilke typer brudd det refereres til. Den mest alvorlige fallskaden rapportert i litteraturen er hoftebrudd – 90  % av disse skyldes fall. Samtidig er det slik at rundt 5  % av fallene fører til hoftebrudd, sier Bergland, som påpeker at trening er en intervensjon med mange positive virkninger i tillegg til den bruddforebyggende.

Anbefalte artikler