Doktoravhandlinger

Artikkel

I Tidsskriftet nr. 1/2014 s. 76 på linje 15, høyre spalte, skal det under Gunnbjørg Hjeltnes stå: Veiledere: Stefan Agewall, Ivana Hollan, Knut Mikkelsen, Allan Wiik og Øystein Førre.

Vi beklager feilen. Den er rettet på nett.

Anbefalte artikler