LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Frontotemporal demens rammer ofte unge mennesker. Kan denne snikende sykdommen forklares ut fra våre gener?

Skjebnen ligger ikke bare i genene

Screening for barseldepresjon

Nybakte mødre kan utvikle depressive symptomer. Hvordan kan man oppdage barseldepresjon tidligere slik at de som trenger det, får bedre hjelp? Systematisk screening og støttesamtaler med helsesøster er anbefalt i flere land, men ikke i Norge.

Den lykkeligste tiden i livet?

Screening for barseldepresjon – en kunnskapsoppsummering

Færre dødsfall i politiarrestene

Antall rapporterte dødsfall i norske politiarrester har gått betydelig ned de siste årene, spesielt gjelder det dødsfall som skyldes alkoholforgiftning. Nedgangen kan tilskrives flere tiltak for å bedre sikkerheten for de innsatte. Blandingsforgiftninger er nå den vanligste dødsårsaken.

Fremskritt i glattcellen

Dødsfall i norske politiarrester 2003 – 12

Demens ved amyotrofisk lateral sklerose

Amyotrofisk lateral sklerose er en fryktet degenerativ sykdom som gir økende pareser og tidlig død. Rundt halvparten av pasientene blir kognitivt svekket, og rundt en tidel utvikler demens. Pasienter med mutasjon i C9ORF72-genet blir syke tidligst, har størst demensrisiko og lever kortere.

Skjebnen ligger ikke bare i genene

Genetisk sammenheng mellom amyotrofisk lateral sklerose og frontotemporal demens

Kompliserte regnestykker og vanskelige valg

Daværende helseminister Jonas Gahr Støre ga våren 2012 grønt lys for bruk av en ny og dyr medisin mot metastaserende malignt melanom – til tross for at Helsedirektoratet hadde vedtatt det motsatte. Bør legemiddeløkonomiske beregninger, bl.a. basert på usikre livskvalitetsdata, brukes som grunnlag for helsepolitiske beslutninger?

Politikk eller kvasivitenskap?

Anbefalte artikler