Gliacellenes rolle ved epilepsi

Kjell Heuser, Karolina Szokol, Erik Taubøll Om forfatterne
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 1/2014 s. 38 skal det i linje 3 – 4 i figurteksten stå: Glutamat frisatt ved synaptisk aktivitet blir tatt opp via glutamattransportører lokalisert i astrocyttmembranen.

Vi beklager feilen. Den er rettet på nett.

Anbefalte artikler