Doble standarder?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Siri Lunde Strømme skriver i Tidsskriftet nr. 19/2013 tankevekkende om kravene til informert samtykke i en tid der «alt» dukker opp på nytt, og der vi minst venter det (1). Forsiktighet er betimelig og påkrevet. Boken Bokhandleren i Kabul illustrerte dette godt.

  Tidsskriftet opererer med strenge retningslinjer, av og til rent puritanske. Vi forsøkte å publisere en retrospektiv studie av utrykninger med flysykepleier i en kommune i Nord-Norge, men ga opp etter tre forsøk på å tilfredsstille kravene fra redaksjonen til personvern. Vi rapporterte utrykninger for en seksårsperiode og omtalte blant annet at flysykepleierne deltok i resuscitering etter hengninger, uten å spesifisere nærmere (2).

  Derfor er det overraskende å finne et bilde av fem barn med brudd beskrevet som arbeidsskader i en artikkel (3) som fremheves som gode eksempler i forfatterveiledningen (4). Det står ikke at foreldrene har godkjent bruken av de utilslørte ansiktene. Det er vel ikke slik at Tidsskriftet også tar litt lettere på det når barna er fra Nepal?

  Dette er en redigert versjon av debatten, publisert på nett 18.11.2013. http://tidsskriftet.no/article/3074148/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media