Presisering

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bjørn Hofmann påstår vi har basert vår konklusjon på ukjente størrelser. Det har vi ikke gjort. Med dagens beslutningsgrense har KUB-testen en sensitivitet på ca. 95  % og en spesifisitet på ca. 85 – 90  %, mens tilsvarende tall for NIPT er ca. 98  % og 99,5  % (1).

  Gitt en prevalens på 0,5  % vil KUB-test gi 100 – 149 falskt positive resultater per 1 000 testede kvinner, mot bare fem falskt positive resultater ved bruk av NIPT. Antall sant positive resultater blir ca. 5 i begge tilfeller. Noen av NIPT-resultatene vil sannsynligvis være inkonklusive (anslagsvis 4  %).

  Selv om man skulle velge å tilby invasiv diagnostikk også til kvinner med inkonklusive resultater, vil forventet antall invasive prosedyrer bli lavere med bruk av NIPT enn med bruk av KUB-test. Eksakt kunnskap om disse forholdene finner vi først dersom testen valideres i den populasjonen den er tenkt brukt.

  Vi er på ingen måte redde for en åpen diskusjon om formålet med testen og mener, som sagt, at nettopp det må ligge til grunn for alle diagnostiske tester.

  Dette er en redigert versjon av debatten, publisert på nett 19.12. 2013. http://tidsskriftet.no/article/3103954/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media