Siljehaug ny assisterende fagdirektør i Helse Midt-Norge

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Hans Ole Siljehaug. Foto: Jostein Listou, Helse Midt-Norge

Hans Ole Siljehaug (f. 1955) er konstituert i stillingen som assisterende direktør for helsefag, forskning og utdanning i Helse Midt-Norge for perioden ut 2014.

Siljehaug kommer fra St. Olavs hospital, hvor han de siste to årene har jobbet med samhandling og pasientsikkerhet. Før dette var han klinikksjef ved Klinikk for anestesi og intensivmedisin i samme helseforetak.

Hans Ole Siljehaug tok medisinsk embetseksamen i Tromsø i 1981 og ble godkjent spesialist i anestesiologi i 1992.

Anbefalte artikler