()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I et tilsvar til Christoffer Smiths kommentarartikkel om prosessen med å revidere medisinstudiet i Oslo skrev jeg: «I løpet av 2013 arrangerte prosjektgruppen ni allmøter om revisjonen» (1). Smith hevder i et tilsvar at det i praksis var snakk om kun to møter: «Faktum er at det er snakk om seks informasjonsmøter om revisjonsarbeidet, avholdt i samme tidsrom, på ulike institutter. Videre fulgte tre møter i forbindelse med høringsforslaget, også avholdt i samme tidsrom, på ulike sykehus. I praksis to møter totalt.» (1).

  De ni møtene det er snakk om, ble ledet av meg og ble holdt på ulike datoer våren 2013, som følger: 8. januar, 14. januar, 17. januar, 22. januar, 29. januar, 13. februar, 3. juni, 4. juni, 5. juni. Møtene varte om lag en og en halv time, de inneholdt alle en orientering om arbeidet med revisjonen av studiet, og det var satt av rikelig med tid til spørsmål, innspill og diskusjon. Studenter deltok på flere av disse møtene, og ett av møtene var et eget allmøte for studentene. Tok vi med oss noe fra disse møtene?

  Det kan være nyttig å vite at det tidlig i prosessen ble diskutert om man skulle innføre bokstavkarakterer på alle eksamener fra en gitt dato, også for studenter som var tatt opp i den nåværende studieplanen. Prosjektgruppen var kjent med spørreundersøkelsen fra høsten 2012, som viste at et flertall av studentene var mot innføring av bokstavkarakterer. Flertallet i prosjektgruppen valgte, på bakgrunn av innspillene som kom, å foreslå en løsning som sikret at ingen studenter som hadde søkt seg til et studium med bestått/ikke bestått skulle bli påtvunget bokstavkarakterer. Flertallet i prosjektgruppen tok også inn over seg at det ikke alltid ville være riktig å bruke bokstavkarakterer, og ga tilrådning om et blandet karaktersystem hvor det fortsatt skulle være mulig å bruke bestått/ikke bestått (2).

  Jeg er nok ikke enig i at ni kan reduseres til to. Sannheten er at det i løpet av våren 2013 ble arrangert en rekke allmøter, informasjonsmøter, prosjektgruppemøter og et dagsseminar, og at studenter kom med innspill som ble lyttet til og som fikk betydning for prosjektgruppens vurderinger og forslag.

  Dette er en redigert versjon av debatten, publisert på 23.11.2013. http://tidsskriftet.no/article/3104192/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media