Ny influensavaksine – har man lært?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 22/2013 tar Bjørn Haneberg og medarbeidere opp en svært viktig helsesak/helsepolitisk sak (1). Dette dreier seg om å ta beslutninger som kan medføre store konsekvenser. Derfor virker det betryggende at ulike rapporter fra flere verdensdeler leses grundig for å gi lærdom til norske helsemyndigheter. Jeg registrerer at forfatterne avslutningsvis presiserer at deres artikkel ikke nødvendigvis er representativ for Folkehelseinstituttets syn. Det er klokt.

  Folkehelseinstituttets respons kom raskt, og det var ikke uventet. Derfor henleder jeg til det jeg vil betegne som den falske «svineinfluensapandemien» i 2009 og håndteringen av den. I Dagens Medisin har jeg tidligere polemisert mot Folkehelseinstituttets politikk og etterlyst evalueringen fra den gang, men jeg har ikke funnet de svar jeg ba om.

  Politikerne lovet å se på eventuelle bånd til det aktuelle legemiddelfirma som den gang produserte vaksinen – en vaksine som ikke var godt nok utprøvd, som viste seg å gi en rekke bivirkninger og senskader og i tillegg var svært kostbar.

  Min tillit til Folkehelseinstituttet er drastisk svekket etter dette, men jeg forventer ikke noe svar. Jeg håper at helsemyndighetene har lært av sine feil og at man baserer sine råd om vaksine mot en fremtidig influensaepidemi på medisinske fakta, ikke på synsing og hastverksarbeid. Jeg vet at jeg bruker harde ord, men fra en fastleges ståsted var det slik jeg oppfattet det. Haneberg og medarbeidere har skrevet en svært viktig og interessant kronikk.

  Dette er en redigert versjon av debatten publisert på nett 5.12. 2013. http://tidsskriftet.no/article/3106841/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media