For få keisersnitt i Afrika og Sør-Asia

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren
Artikkel

Det utføres fortsatt for få keisersnitt i en rekke land, særlig i de aller fattigste befolkningsgruppene.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Ifølge WHO bør keisersnittsratene ligge på mellom 2  % og 15  % for å minimere mødredødelighet og alvorlige fødselskomplikasjoner (1). I lys av dette er keisersnittsratene for levendefødte barn undersøkt i fire land i Sør-Asia og 22 land i Afrika sør for Sahara. Rater for hvert land ble beregnet per år, for hver inntektsgruppe og for urbane og rurale bosteder. Tverrsnittsstudien omfattet over 680 000 fødsler i perioden 1985 – 2011 (2).

I ti av de afrikanske landene lå keisersnittsratene på under 2  % i de nyeste dataene. I Asia var Nepal det eneste landet som ikke nådde en rate på over 5  %. Resultatene viser imidlertid at de fleste keisersnittene ble gjort hos kvinner i høyinntektsgrupper, og kun fem av de afrikanske og ingen av de asiatiske landene i studien oppnådde keisersnittsrater på over 2  % i den femdelen av den kvinnelige befolkningen der inntekten var lavest.

I 20 av 26 land økte keisersnittsratene årlig, men kun i 12 land var det økning for de fattigste to femdelene av den kvinnelige befolkningen.

– Manglende tilgang til keisersnitt er én viktig årsak til at mødredødeligheten fortsatt er høy i deler av verden, sier professor og overlege Torvid Kiserud ved Kvinneklinikken på Haukeland universitetssykehus.

– Slik sett er denne studien nedslående. Selv om flere av landene hadde økonomisk vekst i den undersøkte perioden, er det i mange av dem fortsatt kritisk lave keisersnittsrater og for lav økning, spesielt gjelder det i de fattigste befolkningsgruppene. Med høy befolkningsvekst kreves det økning i antall keisersnitt bare for å opprettholde frekvensen, sier Kiserud.

Anbefalte artikler