Hederspris for hjerteforskning

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Marta Ebbing (f. 1963), prosjektleder Hjerte- og karregisteret, har fått Gullegget 2013.

Gullegget er ExtraStiftelsen Helse og Rehabiliterings hederspris som årlig deles ut til et avsluttet prosjekt innen virksomhetsområdene forebygging, rehabilitering eller forskning. Prisen skal rullere innen virksomhetsområdene. Den går til organisasjonen.

– Ebbings arbeid er et meget viktig forskningsprosjekt som så absolutt fortjener den heder og ære som følger med en pris som dette, sier prosjektrådgiver Irene Steinsvik i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Forskingsprosjektet til Ebbing og LHL handler om sammenhengen mellom B-vitamin, hjerte- og karsykdommer og kreft. Prosjektet har vært tilknyttet Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Marta Ebbing disputerte for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen i september 2010 med avhandlingen Homocysteine-lowering clinical trials in Norway. Cardiovascular and cancer outcomes in the Western Norway B Vitamin Intervention Trial and the Norwegian Vitamin Trial.

Avhandlingen viste at det ikke er noen grunn for hjertepasienter uten påvist B-vitaminmangel å ta tilskudd av folsyre og B12 for å senke homocysteinnivået. Tilskudd vil tvert imot være ugunstig for helsen. Det var ikke økt risiko for kreft for dem som hadde fått tilskudd av folsyre.

Anbefalte artikler