– Takk for tilliten!

Daniel Wærnes Om forfatteren
Artikkel

Som nyvalgt leder av FaMe ønsker Cecilie Risøe å styrke samholdet mellom de fagmedisinske foreningene.

Rolf Kirschner gratulerer Cecilie Risøe som ny FaMe-leder. Foto Daniel Wærnes

Valget ble gjennomført under det fagmedisinske seminaret i november i Oslo. Etter et program fylt med faglige innlegg og en påfølgende diskusjon av de fagmedisinske foreningers rolle i Legeforeningen, var det duket for ledervalg (1). Det ble fort klart at Cecilie Risøe overtar ledervervet etter Rolf Kirschner. Kirschner foreslo selv Risøe som leder av FaMe for de neste to årene.

Bedre samhold

Cecilie Risøe er glad for å ha blitt valgt som ny leder av FaMe og ser frem til å ta fatt på en utfordrende oppgave.

Det er ingen tvil om at medlemmene i FaMe-gruppen har et sterkt engasjement og lojalitet til sin egen fagmedisinske forening. Lojaliteten til FaMe og de andre fagmedisinske foreningene har kanskje vært mindre tydelig. Risøe understreker at det å få samkjørt foreningene på en bedre måte kan være med på å øke FaMes påvirkningskraft overfor både landsstyret og sentralstyret.

– Samhold og samkjøring krever at vi som gruppe kjenner hverandre og at vi diskuterer viktige saker i forkant. Vi vil i tillegg vinne mye på å ha fortløpende og god kontakt med «vår» representant i sentralstyret, nemlig Marit Hermansen.

FaMe inn i fremtiden

Om to år håper Risøe at foreningen er en mer sammensveiset gruppe. Videre er målet at FaMe-medlemmene også har god kontakt med de fagmedisinske foreningene som ikke er direkte representert i FaMe.

– På denne måten kan vi sikre at alle de fagmedisinske foreningene opplever at deres interesser og ønsker blir hørt i Legeforeningens besluttende organer.

Fakta om FaMe

FaMe er et kontakt- og samarbeidsforum for faglige spørsmål som går på tvers av spesialitetene. Gruppen representerer alle de fagmedisinske foreningene og spesialforeningene i landsstyret, også de som ikke er valgt inn.

Etableringen av fagmedisinske foreninger (FaMe) var et forsøk på å legge til rette for å imøtekomme fagmiljøenes ønske om en sterkere plass i Legeforeningen og å bedre det faglige beslutningsgrunnlaget i foreningen Siden 1. januar 2007 har Legeforeningen hatt obligatorisk medlemskap i fagmedisinske foreninger for sine medlemmer med godkjent spesialitet eller stilling som fastlege.

Leger som arbeider innen grenspesialitetene kan ha to ordinære medlemskap i en fagmedisinsk forening, ett for hovedspesialiteten (generell kirurgi eller indremedisin) og ett for grenspesialiteten. For grenspesialister er det obligatorisk med begge disse to ordinære medlemskapene i en fagmedisinsk forening. For medlemmer som verken er spesialister eller fastleger, er medlemskap frivillig (inntil implementeringen av landsstyrets vedtak i juni 2013 som ennå ikke er gjennomført). Disse må derfor inntil videre aktivt melde seg inn, f.eks. ved å sende en e-post til register@legeforeningen.no.

Anbefalte artikler