Hjerte- og karsykdommer og diabetes hos innvandrere i Oslo

Anh Thi Tran Om forfatteren
Artikkel

Innvandrere fra Asia og Afrika har høyere forekomst av hjerte- og karsykdommer og diabetes og får diagnostisert type 2-diabetes tidligere enn etnisk norske.

Anh Thi Tran. Foto: Privat

Innvandrere og nordmenn med innvandrerforeldre utgjorde 12  % av befolkningen i Norge og 30  % av innbyggerne i Oslo i 2013. Fastlegene har en sentral rolle i behandlingen av pasienter med type 2-diabetes og hjerte- og karsykdom. Vi har visst lite om forekomst og behandling av disse sykdommene i forskjellige etniske grupper.

I min doktoravhandling Cardiovascular disease, diabetes and ethnicity har jeg vist at forekomsten av diabetes og hjerte- og karsykdommer var minst dobbelt så høy i innvandrergrupper fra Asia og Afrika som hos etnisk norske og at gjennomsnittsalderen når diagnosen type 2-diabetes ble stilt var 8 – 15 år lavere. De etniske forskjellene i hjerte- og karsykdommer var særlig store når det gjaldt personer uten diabetes. De fleste med type 2-diabetes som gikk til kontroll hos fastlege fikk målt blodtrykk, langtidsblodsukker og kolesterolnivå, som anbefalt i nasjonale retningslinjer. Innvandrere med type 2-diabetes hadde høyere langtidsblodsukker enn etnisk norske, til tross for at de fikk mer intensiv medikamentell behandling.

Resultatene bør føre til økt bevissthet hos fastleger og annet helsepersonell om disse betydelige etniske helseforskjellene. Arbeidet med tidlig diagnostikk av type 2-diabetes og primærforebygging av hjerte- og karsykdommer hos minoritetsgrupper bør intensiveres. Samfunnets arbeid med forebygging av type 2-diabetes og hjerte- og karsykdommer hos etniske minoriteter må styrkes gjennom kultursensitive strategier.

Disputas

Anh Thi Tran disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 15.11. 2013. Tittelen på avhandlingen er Cardiovascular disease, diabetes and ethnicity. Quality of diabetes care in a multiethnic general practice population in Oslo.

Anbefalte artikler