Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

E. Fink Eriksen svarer:

Erik Fink Eriksen Om forfatteren

Slørdal & Spigset sår mistanke omkring mine motiver bak mitt medforfatterskap i responsen på Dahms artikkel om østrogenbehandling i Tidsskriftet (1) og antyder at jeg har skjult eventuelle interessekonflikter. De artikler som anføres med angivelse av mine interessekonflikter var oversikter som omfattet osteoporosebehandling bredt, ikke kun hormonbehandling. Derfor er de anførte interessekonflikter i relasjon til firmaer som samlet er ansvarlige for fremstilling av samtlige osteoporosemidler på det norske marked.

På tidspunktet for publiseringen av vårt tilsvar (2) hadde «advisory board» for NOVO Nordisk i Norge vært oppløst i mer enn to år, og jeg hadde ikke vært involvert omkring hormonbehandling for noen av de andre firmaer (Novartis, Pfizer). Videre har jeg ikke holdt et foredrag om hormonbehandling på firmasponsede møter de siste 12 år. Derfor anførte jeg «ingen interessekonflikter», da det ikke var noen firmatilknytning omkring hormonbehandling på det tidspunkt kommentaren ble skrevet.

Det er jo tankevekkende hvor langt man skal gå tilbake i sine erklæringer for å unngå kommentarer som dem fremført av Slørdal & Spigset – man kan jo hurtig bli paralysert i sin argumentasjon. I kommentaren i Tidsskriftet (2) forsøkte vi å belyse resultatene av WHI-studien i lys av senere subanalyser og nyere data, noe vi mente Dahm hadde oversett. Det må da være mulig å diskutere forskningsmetodologiske problemer ved WHI-studien og nyere data i relasjon til disse uten å bli beskyldt for firmasponset promovering av hormonbehandling.

Dette er en redigert versjon av debatten, publisert på nett 30.10. 2013. http://tidsskriftet.no/article/3021157

1

Dahm AE. Østrogentilskudd og forskningsparadigmer. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 1210 – 2. [PubMed]

2

Eriksen EF, Iversen OE, Syversen U. Østrogen og hjerte. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 1686 – 7.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler

Annonse
Annonse