Legegjerningen kan utøves utenfor de tradisjonelle rammene

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sommeren 2012 gikk jeg ut av den tradisjonelle legerollen og over i noe helt nytt og uplanlagt. En idé om hvordan fjerningsprosedyren av p-staver kunne forbedres ble til forretningsplan, patentsøknad, offentlige tilskudd og et aksjeselskap med investorer fra det private næringsliv.

  Nå har jeg en hverdag uten pasienter, men drivkraften min er den samme som da jeg bestemte meg for å studere medisin. Jeg ønsker å utgjøre en forskjell til det bedre for andres helse, og samtidig stimulere min egen nysgjerrighet.

  Med dette som rammeverk er det nesten bare fantasien og frykten for det ukjente som setter grenser for hvor og hvordan en kan utøve legegjerningen.

  Som nyutdannet lege hadde jeg vansker med å forestille meg andre muligheter enn klinikken som veien videre, uten å «bryte» med utdannelsen. I retrospekt ser jeg at jeg har utøvd legegjerningen innen mange ulike retninger allerede. Jeg har vært kliniker, forsker, underviser og senest utvikler av medisinsk teknologi.

  Jeg føler meg privilegert som har fått prøve ut alle disse måtene å utøve faget mitt på.

  Se videointervju her:

  www.legeforeningen.no/derfor

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media