Interessekonflikter og forskningsparadigmer

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Så vel kvantitative som kvalitative studier viser at interessekonflikter i form av økonomiske bånd til legemiddelprodusenter i stor grad påvirker hvordan produktene vurderes (1). I USA har man dokumentert utstrakt industrifinansiert og -kontrollert markedsføring av postmenopausal østrogenterapi i fagtidsskriftene (2), og en studie har vist hvordan interessekonflikter underrapporteres når dette spørsmålet diskuteres i tidsskriftenes spalter (3).

  Amerikanske forskere analyserte 114 artikler (58 ledere, 16 behandlingsveiledere (guidelines), 37 oversiktsartikler og tre leserbrev) om postmenopausal østrogenterapi, publisert i årene 2002 – 08. Fem forfattere sto bak 110 av disse artiklene, som alle favoriserte østrogenterapi. I kun seks av de 110 artiklene (5  %) var det angitt at disse fem forfatterne hadde interessekonflikter i form av bindinger til østrogenprodusenter. Studien konkluderte med at «full disclosure of conflicts of interest is needed, especially for articles without primary data» (3).

  I Tidsskriftet nr. 11/2013 presenterte Anders Dahm tankevekkende refleksjoner rundt de endrede oppfatningene av postmenopausal østrogenterapi (4). Dahms kronikk ble kommentert i to leserbrev i nr. 16/2013: Østrogen – en hjertesak? av Johan Halse (5) og Østrogen og hjerte av Erik Fink Eriksen, Ole Erik Iversen og Unni Syversen (6). Begge innleggene synes å argumentere for terapiprinsippet, og for alle de fire forfatterne er «ingen oppgitte interessekonflikter» anført (5, 6).

  Her om dagen kom vi tilfeldigvis over artikkelen New developments in the treatment of osteoporosis, hvor to av brevskriverne er forfattere. Av artikkelen fremgår det at Erik Fink Eriksen «is currently a member of Advisory Boards and receiving speaker fees from Eli Lilly, Novartis, Amgen and Novo Nordisk», mens Johan Halse «is currently a member of Advisory Boards and receiving speaker fees from Amgen, MSD, Eli Lilly, Novartis, Novo, Nycomed and Pfizer» (7). Flere av de nevnte firmaene produserer østrogenpreparater til bruk hos postmenopausale kvinner. Har det skjedd feil her, eller har vi fullstendig misforstått hvordan potensielle interessekonflikter skal håndteres?

  Dette er en redigert versjon av debatten, publisert på nett 29.10. 2013. http://tidsskriftet.no/article/3021157

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media