Minileder

Are Brean

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Leder

Bjørn Mikael Hokland

Brev til redaktøren

Wolfgang Lilleby
Nils Kristian Raabe
Marius Normann
Gisle Roksund
Sigbjørn Taksdal
John Brodersen
Are Brean
Sigurd Høye
Lars Thomassen
Halvor Næss
Ulrike Waje-Andreassen
Hanne Frøyshov
Hanne Frøyshov

Rettelse

Una Ørvim Sølvik
Elisabeth Sellevoll Løkkebø
Ann Helen Kristoffersen
Anne Vegard Stavelin
Stein Binder
Sverre Sandberg

Kommentar og debatt

Kristian Hamandsen
Marit Halonen Christiansen
Jone Trovik
Åse Vikanes
Karl O. Nakken
Eylert Brodtkorb
Liv Mundal
Mirza Sarancic
Leiv Ose
Per Ole Iversen
Jens-Kristian Borgan
Marit B. Veierød
Trond P. Leren
Kjetil Retterstøl

Nyheter fra Statens legemiddelverk

Fra andre tidsskrifter

Lise Mørkved Helsingen
Lise Mørkved Helsingen
Jørgen Valeur

Verdens helse

Intervju

Elisabeth Swensen

Originalartikkel

Lise Sofie H. Nissen-Meyer
Geir E. Tjønnfjord
Elzbieta Golebiowska
Jens Kjeldsen-Kragh
Çiğdem A. Akkök

Oversiktsartikkel

Gudjon L. Gunnarson
Jan K. Frøyen
Rune Sandbu
Jørn Bo Thomsen
Jøran Hjelmesæth

Medisinen i bilder

Arne Stenrud Berg
Ayca Løndalen
Odd Terje Brustugun

Personlige opplevelser

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Marit Skaar Fjellhaug

Anmeldelser

Trond Egil Hansen
Jon Kristinsson

Legelivet

Kristin Viste
Monica Jernberg Engstrøm
Hans Fjøsne
Anne Irene Hagen
Kristin Helset
Heidi Sæther Østbyhaug

Aktuelt i foreningen

Christine Rian Johannessen
Lise B. Johannessen
Knut E. Braaten
Lisbet T. Kongsvik

Gjesteskribent

Terje Carlsen