m2015/11
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Leder
Brev til redaktøren
Rettelse
Kommentar og debatt
Nyheter fra Statens legemiddelverk
Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Medisinen i bilder
Personlige opplevelser
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Legelivet

MINNEORD

Aktuelt i foreningen
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media