Kystvakten

Artikkel

Illustrasjon: Martin Bernar Losvik, basert på foto av Trondheim Havn/Creative Commons

Kystvakten er del av det norske sjøforsvaret og har oppgaver som suverenitetshevdelse i norske farvann, fiskeri-, toll- og miljøoppsyn, anløpskontroll, redningstjeneste og bistand til havs. Til daglig dekker KV Njord området mellom Stadt i sør til Rørvik i nord. Om bord er en sykelugar med samme utstyrsmengde og standard som i en ambulanse.

Anbefalte artikler