LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Den digitale tidsalder endrer tidsskriftenes rolle. Men mye er ved det samme

At rede og at ordne

Plastikkirurgi etter fedmekirurgi

Overflødig hud, oftest på abdomen, kan være et stort problem etter kirurgisk behandling av overvekt og fedme. Plastisk kirurgiske inngrep, utført korrekt og på riktig indikasjon, kan gi bedret funksjon og økt livskvalitet hos mange. Etterspørselen etter slik postbariatrisk behandling er økende.

Plastikkirurgi etter fedmekirurgi

Kronisk hemolyse

Paroksysmal nattlig hemoglobinuri er en sjelden hematologisk sykdom kjennetegnet av kronisk hemolyse, pancytopeni og venøse tromboser. Tilstanden skyldes en genmutasjon som fører til manglende forsvar mot komplementindusert skade på blodceller. Den kan påvises ved væskestrømscytometri og er i mange tilfeller sekundær til annen beinmargssykdom, viser erfaringer fra Oslo universitetssykehus.

Paroksysmal nattlig hemoglobinuri ved Oslo universitetssykehus 2000 – 10

PET/CT ved pleurakreft

Malignt pleuralt mesoteliom skyldes oftest langvarig eksponering for asbest, gjerne mange tiår tilbake. Prognosen er dårlig. Sykdomsutbredelsen kan kartlegges ved bruk av positronemisjonstomografi (PET) kombinert med computertomografi (CT) med tanke på mulig kirurgisk behandling.

Typisk vekstmønster for malignt pleuralt mesoteliom

Amerikansk legepresident på besøk

Helsesystemer må sikre den beste og mest rettferdige fordelingen av helsetjenester, sier Robert Wah, som er president i den amerikanske legeforeningen. Han arbeider bl.a. i et stort IT-selskap og mener at konkurransen mellom ulike aktører innen IT i helsetjenesten har hindret deling av informasjon og hemmet arbeidet med å finne gode IT-løsninger.

Besøk fra Amerika

Anbefalte artikler