Sentral norsk lærebok med utsøkte illustrasjoner

Helle Borgstrøm Hager Om forfatteren
Artikkel

Hagve, Tor-Arne

Berg, Jens P.

Klinisk biokjemi og fysiologi

5. utg. 443 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2015. Pris NOK 675

ISBN 978-82-05-46367-7

Læreboken Klinisk biokjemi og fysiologi har kommet i en ny og femte utgave, fire år etter forrige utgave. Boken dekker de sentrale emnene innen medisinsk biokjemi, endokrinologi og fysiologi og er primært rettet mot medisinstudenter. Den er også egnet til fordypning for ferdig utdannede leger, spesielt for leger innen laboratoriefagene, indremedisin og allmennmedisin. Forfatterne er hovedsakelig spesialister ved universitetssykehusene innen medisinsk biokjemi og immunologi, men flere kapitler er også skrevet av klinikere.

Boken er lettlest og pedagogisk. Grunnleggende biokjemiske og fysiologiske mekanismer beskrives og er gitt en klinisk innfallsvinkel. Antall kapitler har økt fra 33 til 34, og formatet er blitt større. Primære immundefekter har fått et eget kapittel, og myeloproliferative sykdommer beskrives sammen med lymfoproliferative sykdommer i et nytt kapittel. Alle kapitler er revidert og oppdatert, noen er nyskrevet, og en rekke nye analyser er omtalt. Som før er teksten krydret med tallrike pasienthistorier med kommentarer som belyser bruk av laboratorieundersøkelser i diagnostikk og behandling.

Den mest slående endringen er imidlertid layouten og de mange og fargerike illustrasjonene. Tegningene, som er laget av Deborah Maizels, er utsøkte – både estetisk og innholdsmessig. Tabellene er blitt tydeligere atskilt fra teksten ved at de har fått egen bakgrunnsfarge.

Det eneste jeg kanskje savner, er et kapittel om allergidiagnostikk. Jeg kunne også ønske meg flere illustrasjoner i kapitlene som omhandler endokrinologi. Dette er imidlertid bare småpirk, og jeg vil uforbeholdent anbefale læreboken til medisinstudenter, leger og annet helsepersonell. Den befester sin posisjon som en av Nordens ledende lærebøker innen sitt felt.

Anbefalte artikler