Engasjert og engasjerende om aidsepidemien

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Frøland, Stig S.

  Aids-epidemien

  Nederlag, seire og nye utfordringer. 292 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 375

  ISBN 978-82-05-46366-0

  Verden har levd med hiv og aids i mer enn 30 år, og vi har oppnådd store fremskritt takket være fremragende forskningsinnsats, aktivisme og internasjonal mobilisering. Likevel ufordrer epidemien oss fortsatt, både medisinsk, menneskelig og politisk.

  I Aids-epidemien har Stig S. Frøland ambisjoner om å beskrive og diskutere så å si samtlige aspekter ved denne epidemien, fra et historisk perspektiv, et medisinsk ståsted, en humanistisk, etisk og juridisk vinkling og ikke minst med et dypdykk inn i forskningsfronten. I likhet med tematikken er også målgruppen bred, og «boken er skrevet for alle – i og utenfor helsevesenet» med interesse for hiv og aids.

  Bokens fremste styrke er forfatterens engasjement, kunnskap og unike erfaring som gjennomsyrer store deler av den. Spesielt de første delene om epidemiens begynnelse, oppdagelsen av hivviruset og ikke minst forutsetningene for dets vandring fra Vest-Afrika til resten av verden er fascinerende lesning. Frøland beskrev selv de første veldokumenterte aidstilfellene i verden, en norsk familie han møtte først som turnuslege, og senere som forskerstipendiat, hvor familiefaren sannsynligvis ble smittet i Kamerun tidlig i 1960-årene, og senere smittet sin kone og datter. Epidemiens historie i Norge, fra irrasjonell smittefrykt, diskriminering og stigmatisering til det medisinske gjennombruddet med kombinasjonsbehandling i 1996, er levende beskrevet og uten tvil nyttig lesning for yngre kolleger som ikke selv opplevde denne fasen av epidemien.

  En annen styrke er forfatterens evne til å formidle sin fascinasjon og kunnskap om hivforskning, ikke bare hans eget forskningsfelt, men også andre relevante fronter som vaksinestudier, hiv og aldring og muligheter og begrensninger for en kur.

  Det er ellers befriende at forfatteren tar stilling i en del av de mer omdiskuterte temaene, som straffeloven og ikke minst strategien «behandling som forebygging», selv om undertegnede mener at forfatteren til dels underkommuniserer betydningen av sistnevnte strategi.

  En svakhet er at mange av kapitlene refererer til hverandre, og at leseren på mange måter forutsettes å lese hele boken. Jeg vil tro at mange lesere først og fremst vil bruke den som et oppslagsverk om relevante problemstillinger. Heldigvis er både innholdsfortegnelsen og stikkordregisteret såpass oversiktlig at man lett kan danne seg en oversikt over innholdet. Jeg kan varmt anbefale boken til alle med interessere for hiv og aids, ikke minst til alle som behandler pasienter som gjennomlever vår tids største pandemi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media