Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.med.uio.no/disputaser/

Anders Hodt, ph.d. Left ventricular regional rotation in healthy humans – echocardiographic speckletracking studies at rest and during reduced preload by lower body negative pressure technique in healthy humans. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 24.4. 2015.

Bedømmelseskomité: Lars-Åke Brodin, Kungliga Tekniska Högskolan, Huddinge, Sverige, Charlotte Björk Ingul, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Vidar Søyseth, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Kjetil Steine, Dan Atar og Jonny Hisdal.

Karoline Lerang, ph.d. An epidemiological study of Systemic Lupus Erythematosus; Health care, occurrence and mortality. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 27.4. 2015.

Bedømmelseskomité: Björn Guðbjörnsson, Centre for Rheumatology Research, Landspitali University Hospital, Reykjavik, Island, Anne Voss, Reumatologisk afdeling C, Odense Universitetshospital, Danmark, og Øystein Førre, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Jan Tore Gran og Inge-Margrethe Gilboe.

Sören Erik Pischke, ph.d. Tissue PCO for real-time detection of internal organ ischemia. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 29.4. 2015.

Bedømmelseskomité: Jean-Louis Vincent, Department of Intensive Care, Université Libre de Bruxelles, Brussel, Belgia, Sten Rubertsson, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård, Uppsala Universitet, Sverige, og Jo Kramer-Johansen, Akuttklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Tor Inge Tønnessen og Tom Eirik Mollnes.

Erik Koldberg Amundsen, ph.d. Evaluation of clinical leukocyte counts by flow cytometry. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 29.4. 2015.

Bedømmelseskomité: Per Simonsson, Institutionen för laboratoriemedicin Malmö, Medicinska fakulteten, Lunds universitet, Sverige, Ole-Lars Brekke, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, og Ingebjørg Seljeflot, Hjertemedisinsk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Carola Henriksson, Petter Urdal og Mette Ree Holthe.

Kirill Neumann, ph.d. Interventional bronchoscopy in treatment of lung cancer. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 30.4. 2015.

Bedømmelseskomité: Sverre Lehmann, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen, Jens Gottlieb, Klinik für Pneumologie, Medizinische Hochschule Hannover, Tyskland, og Stein Olav Kvaløy, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Erik Fosse og Johny Kongerud.

Pål Berg-Hansen, ph.d. Clinical and epidemiological studies of immigrants with multiple sclerosis in Norway. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 4.5. 2015.

Bedømmelseskomité: Helen Tremlett, University of British Columbia, Vancouver, Canada, Elisabeth Farbu, Stavanger universitetssjukehus, og Eirik Helseth, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Elisabeth Gulowsen Celius, Hanne Flinstad Harbo og Stine Marit Moen.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Gro Janne Henningsen Wergeland, ph.d. Effectiveness of cognitive behavior therapy for youth with anxiety disorders: a randomized controlled study. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 29.4. 2015.

Bedømmelseskomité: Philip C. Kendall, Temple University, USA, Maria Tillfors, Örebro Universitet, Sverige, og Anders Lund, Universitetet i Bergen.

Veileder: Einar R. Heiervang.

Kristina Riis Iden, ph.d. Depresjon i sykehjem – Underdiagnostikk og overbehandling. Utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Disputas 29.4. 2015.

Bedømmelseskomité: Patrik Midlöv, Lunds Universitet, Sverige, Susanne Reventlow, Københavns Universitet, Danmark, og Inger Haukenes, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Sabine Ruths, Stefán Hjørleifsson og Knut Engedal.

Lars Fjetland, ph.d. Endovascular stroke treatment at Stavanger University Hospital. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 8.5. 2015.

Bedømmelseskomité: John Hald, Oslo universitetssykehus, Rolf Salvesen, Universitetet i Tromsø, og Marit Grønning, Universitetet i Bergen.

Veileder: Martin Kurz.

Solbjørg Makalani Myrtveit, ph.d. Risk factors for development and maintenance of chronic whiplash. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 13.5. 2015.

Bedømmelseskomité: Trudie Chalder, King’s College, London, Storbritannia, Ragnhild Elise Ørstavik, Nasjonalt folkehelseinstitutt, og Jon Hardie, Universitetet i Bergen.

Veileder: Børge Sivertsen.

NTNU

www.ntnu.no/kalender#tag­disputaserdmf

Gunhild Garmo Hov, ph.d. Arginine, dimethylated arginine and homoarginine in health and disease – A prospective study of cardiovascular risk in patients with chronic kidney disease. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 23.4. 2015.

Bedømmelseskomité: Ingebjørg Seljeflot, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Aud Høieggen, Nyremedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål, og Bjørn Olav Åsvold, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Arne Åsberg og Knut Ivar Aasarød.

Andreas Mellbye, ph.d. Epidemiology of opioid drug use in patients with chronic non-malignant pain in Norway. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 12.5. 2015.

Bedømmelseskomité: Sabine Ruths, Universitetet i Bergen, Jan Henrik Rosland, Universitetet i Bergen, og Lars Slørdal, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Olav Magnus S. Fredheim, Petter Chr. Borchgrevink og Svetlana Skurtveit.

Anbefalte artikler