Uønskede effekter av paracetamol

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Paracetamol kan gi alvorlige bivirkninger, selv i terapeutiske doser. Legemidlet må derfor brukes med forsiktighet.

  Illustrasjonsfoto: TT Nyhetsbyrån/Scanpix
  Illustrasjonsfoto: TT Nyhetsbyrån/Scanpix

  Paracetamol anses for å være tryggere å bruke enn andre analgetika. Det mangler imidlertid oppdatert kunnskap om fordeler og ulemper ved bruk av paracetamol i smertelindring.

  I en systematisk oversikt av observasjonsstudier er uønskede effekter av paracetamol undersøkt (1). Åtte studier møtte kvalitetskravene for inklusjon og omfattet voksne som hadde brukt vanlige analgetiske doser. I én av to studier av mortalitet med og uten bruk av paracetamol var det en doserespons og økt relativ mortalitetsrate fra 0,95 (95 % KI 0,92 – 0,98) til 1,63 (1,58 – 1,68). Alle fire studier av alvorlige kardiovaskulære hendelser viste en doserespons, og én studie rapporterte om en økt relativ risiko for alle kardiovaskulære hendelser fra 1,19 til 1,68. Studier viste også en økt risiko for gastrointestinale og renale bivirkninger.

  – Denne studien er interessant, men resultatene må tolkes med forsiktighet siden det dreier seg om observasjonsstudier, sier Olav Spigset, som er overlege og professor ved Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital.

  – Det er to viktige skjevheter: For det første kan pasientene som brukte mest paracetamol, i større grad ha hatt underliggende tilstander som øker risikoen for de aktuelle utfallene, for eksempel revmatoid artritt. For det andre kan det være en overhyppighet av pasienter som hadde prøvd, men ikke tålt, ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler. Dette vil kunne gi økt forekomst av gastrointestinale bivirkninger i høydosegruppen. Selv om resultatene derfor er usikre, gir de oss en påminnelse om at paracetamol kun skal brukes på god indikasjon, sier Spigset.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media