Genvariant hos mor og aneuploiditet hos embryo

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

En normalvariant av et gen på kromosom 4 er assosiert med økt risiko for aneuploiditet og dermed spontanabort dersom varianten nedarves fra mor.

Unormalt antall kromosomer er den vanligste årsaken til spontanabort i første trimester. Dette kan skyldes både meiotiske feil, de fleste etter eggcelledanning, og mitotiske feil etter befruktning. Unormalt antall paternelle kromosomer er et mål på mitotisk aneuploiditet siden spermatogenesen sjelden slipper igjennom numeriske kromosomfeil.

I en genomvid assosiasjonsstudie med tre dager gamle embryoer etter prøverørsbefruktning fant man en assosiasjon mellom mitotisk aneuploiditet og et område på kromosom 4 som bl.a. inneholder PLK4-genet, men kun når dette området var maternelt nedarvet (1). PLK4-genet er et nøkkelgen ved regulering av centrioleduplisering. Mødre med den aktuelle enkeltnukleotidpolymorfismen, som sitter i et intron av nabogenet til PLK4, hadde færre embryoer ved dag fem.

– Denne studien er interessant, men beviser ikke en årsakssammenheng med PLK4-genet, selv om den statistiske sammenhengen er god. PLK4-genet er i utgangspunktet en svært aktuell kandidat for å forklare observasjonen, sier seksjonsleder Gunnar Houge ved Senter for medisinsk genetikk ved Haukeland universitetssykehus.

Forfatterne antar at for høy eller for lav ekspresjon av PLK4, som er et meget nøye regulert gen, er årsak til aneuploiditet.

– Studien inneholder ingen data som faktisk viser at den aktuelle enkeltnukleotidpolymorfismen, som har en allelfrekvens mellom 0,20 og 0,45 i ulike befolkningsgrupper, er koblet til endret PLK4-ekspresjon, men resultatene er et godt argument for å studere dette nærmere, sier Houge.

Anbefalte artikler