Jørgen Valeur Om forfatteren
Artikkel

Peroral tilførsel av en tarmbakterie kan redusere mengden oksalat i urinen, som er en risikofaktor for nyrestein.

Forhøyet oksalatnivå i urinen (hyperoksaluri) er en risikofaktor for danning av nyrestein gjennom utfelling av kalsiumoksalat. Tarmbakterien Oxalobacter formigenes er del av normalfloraen og har spesialisert seg på å bryte ned oksalat som eneste energisubstrat. Mangel på denne bakterien er tidligere blitt satt i sammenheng med utvikling av nyrestein.

I en indisk studie har man undersøkt om tilførsel av tarmbakterien kan redusere oksalatnivået i urin (1). Pasienter med etablert kalsiumoksalatsteinsykdom (n = 80) ble randomisert til behandling med enten tilskudd av kalium og magnesiumsitrat eller en probiotikablanding med O. formigenes. Etter én måned ble effekten vurdert ved biokjemisk analyse av urinprøver. Begge behandlingsformene reduserte nyrenes utskilling av oksalat, men etter én måned var forekomsten av hyperoksaluri, dvs. ekskresjon av oksalat i urin større enn 44 mg eller 0,49 mmol per døgn, lavere blant pasientene som hadde fått probiotika (15 %) sammenliknet med kontrollgruppen (37,5 %).

– Denne studien illustrerer hvordan tilførsel av spesialiserte mikrobielle funksjoner kan påvirke vertens fysiologi, sier Tore Midtvedt, professor emeritus i medisinsk mikrobiell økologi ved Karolinska Institutet i Stockholm.

– Tarmfloraen består av både «generalister» og «spesialister». O. formigenes er et paradeeksempel på en spesialist, en mikrobe med et ekstremt snevert kosthold. Dette gjør den sårbar og utrydningstruet, på samme måte som koalabjørnen, som kun spiser eukalyptusblader. Mangel på spesialiserte mikrobielle funksjoner er trolig undervurdert som årsak til sykdom, og samtidig svært vanskelig å oppdage. Man peker i studien samtidig på hvordan fremtidens tarmfloramedisin kommer til å bli: spesifikk, selektiv og individuelt tilpasset, sier Midtvedt.

Anbefalte artikler