Tor Atle Rosness Om forfatteren
Artikkel

Ifølge amerikanske retningslinjer bør flere barn og ungdommer med høyt kolesterolnivå vurderes for statinbehandling.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

I USA finnes det egne retningslinjer for statinbehandling for henholdsvis voksne og barn/ungdommer. I perioden 1999 – 2012 deltok rundt 6 000 ungdommer i alderen 17 – 21 år i en surveyundersøkelse for å kartlegge indikasjoner for medikamentell behandling av forhøyede nivåer av LDL-kolesterol (1). Retningslinjene for voksne tilsa at 0,4 % (95 % KI 0,1 – 0,8) av dem mellom 17 til 21 år var aktuelle for statinbehandling, mens retningslinjene for barn og ungdommer tilsa at 2,5 % (1,8 – 3,2) var aktuelle for statinbehandling. Dette innebærer at flere enn 400 000 ungdommer bør vurderes for statinbehandling.

– Retningslinjene for barn og ungdommer som ble brukt i denne studien, har en algoritme som tar hensyn til LDL-kolesterol, diabetes, overvekt, røyking, hypertensjon og familiehistorie med hjertesykdom, sier Leiv Ose, professor emeritus ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitet i Oslo.

– Det vil være en diskusjon om langtidsbehandling med statiner fra ungdomsalder er veien å gå. Det finnes ikke tilsvarende norske retningslinjer for ungdommer, og det er vanskelig å bruke den anvendte algoritmen for ungdommer i Norge. Vi savner også data for risikofaktorer hos barn og ungdommer for å si noe om hvor stort problemet eventuelt vil være, sier Ose.

Anbefalte artikler