Synergi

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Store synergieffekter var ventet da Stortinget i 2007 vedtok å slå sammen Helse Sør og Helse Øst. Fusjonen skulle gi bedre sammenheng i behandlingen, styrke økonomien og bedre rekrutteringen av helsepersonell og spesialister til resten av landet. Vittige tunger var raskt ute: Dersom toppstyrte omorganiseringer ga så store effekter som enkelte lot til å tro, kunne man fortsette runddansen med sammenslåing og oppsplitting inntil fremtidens helsevesen ble selvfinansierende på bare synergieffekter.

Nå, sju år senere, fastslår en SINTEF-rapport at de fleste synergieffekter uteble: Omfanget av og kvaliteten på pasientbehandlingen er den samme, økonomien er upåvirket og «Helse Størst» har fått nærmere 3 000 flere ansatte enn regionen hadde før fusjonen. Synergieffekter ser skuffende nok ikke ut til å kunne finansiere fremtidens helsevesen. Men de ser i alle fall ut til å kunne generere helsepersonell. Det kan være gode nyheter for den kommende eldrebølgen.

Anbefalte artikler