Egenkontroll av warfarinbehandling

Una Ørvim Sølvik, Elisabeth Sellevoll Løkkebø, Ann Helen Kristoffersen, Anne Vegard Stavelin, Stein Binder, Sverre Sandberg Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 849 – 53

I Tidsskriftet nr. 9/2015, tabell 3 s. 852 skal det i fotnote 2 stå: Det var ingen signifikant forskjell i ekstremverdier mellom opplæring i egenkontroll og egenkontroll

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler