Egenkontroll av warfarinbehandling

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 849 – 53

  I Tidsskriftet nr. 9/2015, tabell 3 s. 852 skal det i fotnote 2 stå: Det var ingen signifikant forskjell i ekstremverdier mellom opplæring i egenkontroll og egenkontroll

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media