Fargerikt om negler og neglesykdommer

Joar Austad Om forfatteren
Artikkel

Piraccini, Bianca Maria

Nail disorders

A practical guide to diagnosis and management. 160 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2014. Pris EUR 100

ISBN 978-88-470-5303-8

Neglenes utseende er viktig for oss. Når neglenes vekst og fasong endres av sykdom eller skade, merker vi hvor viktige de er for en god funksjon av fingrene.

Dette er en lærebok og et komplett atlas om neglesykdommer og forandringer av neglenes vekst og struktur. Forfatterens intensjon er både å gi hjelp til riktig diagnose og behandling. Boken er systematisk oppbygd med kapitler om anatomi, fysiologi og undersøkelsesteknikker, før kapitler om de ulike typene neglesykdommer. Teksten er kortfattet med poengtert beskrivelse av hver sykdom, differensialdiagnoser, forslag til undersøkelser og ikke minst behandling og prognose. Dette gjør boken enkel å slå opp i.

For de fleste er neglesykdommer vanskelig å diagnostisere fordi det er en lang rekke sykdommer som gir ganske likt klinisk bilde. En god lærebok er derfor helt avhengig av et fullstendig bildemateriale av beste kvalitet, slik det presenteres her. Med så gode bilder og praktiske råd vil det være mulig både for leg og lærd å stille riktig diagnose. Det kan være en liten triumf i den kliniske hverdagen selv å stille en annen diagnose på negleforandringene enn sopp eller psoriasis.

For de som blir bitt av neglebasillen, avsluttes hvert kapittel med forslag til ytterligere litteratur.

Dette er først og fremst en bok for dermatologer. Enkelte allmennleger og kanskje flere fotterapeuter kan også ha glede av en slik målrettet og godt illustrert bok.

Anbefalte artikler