Bremsemedisiner mot hivinfeksjon

Marius Troseid Om forfatteren
Artikkel

Høyaktiv antiretroviral behandling mot hivinfeksjon bør kalles bremsemedisin.

Nærmere 15 millioner mennesker behandles i dag for hivinfeksjon. Medisinene kurerer ikke sykdommen, men har gjort at hiv i dag er en kronisk sykdom. I tillegg til å bremse utvikling av immunsvikt og langtidskomplikasjoner er medisinene meget effektive for å forebygge smitte.

I Norge har vi ikke hatt noe godt ord for disse medisinene. I Tidsskriftet har man brukt HAART (highly active antiretroviral therapy, fornorsket til høyaktiv antiretroviral terapi), mens man internasjonalt i dag bruker forkortelsene cART (combination antitretroviral therapy) eller simpelthen ART (antiretroviral therapy). Disse forkortelsene er vanskelige å kommunisere, fungerer dårlig på norsk og brukes om hverandre.

Et godt alternativ er ordet bremsemedisin. Dette er innarbeidet i Sverige gjennom mange år (bromsmedicin), både i presse og i Läkartidningen (1), og det er intuitivt forståelig. Min svigerfar fra Stockholm jobber ikke i helsevesenet, men kjenner godt til effekten av «bromsmedicin.» Ordet har vært brukt noe i norsk presse og eksisterer derfor på norsk. Jeg foreslår at vi starter å bruke ordet bremsemedisin fra nå.

Anbefalte artikler