Andakt for de frelste

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ranhoff, Anette Hylen

  God helse

  Hva du selv kan gjøre. 352 s, ill. Oslo: Kom forlag, 2014. Pris NOK 299

  ISBN 978-82-93191-07-0

  Det er mye positivt å si om denne boken. Livsstilsrådene er godt forankret i dokumentert kunnskap om sammenhengen mellom livsstil og helse. Temaene er sykdommer som rammer mange, og livsstilsfaktorer som har betydning for disse.

  Gjennomgående er boken preget av forebyggingsoptimisme. At sykdom ofte rammer tilfeldig, og at uflaks er en dominerende årsaksfaktor også for sykdommer som kan forebygges, er underkommunisert.

  Målgruppen er angitt å være vanlige mennesker fra 40 – 50-årsalderen og oppover. Jeg tror den vil bli lest med begeistring av de i målgruppen som er særlig interessert i forholdet mellom livsstil og helse, som er de samme som har den mest helsefremmende livsstilen fra før.

  Det er selvfølgelig bra om disse får kunnskap om hva de kan gjøre for å få en enda mer helsefremmende livsstil, og noen vil kanskje til og med gjennomføre endringer, selv om det ikke er en enkel sammenheng mellom slik kunnskap og faktisk atferd.

  Jeg tror imidlertid ikke at boken vil treffe de som ikke får det til, de som av ulike grunner har en ikke-helsefremmende livsstil, og som følge av det har økt risiko for sykdom. For disse er sammenhengen mellom kunnskap og faktisk atferd ganske svak, og de vil derfor i liten grad bli hjulpet av å lese denne boken, dersom de i det hele tatt vil lese den.

  Selv om det er omtalt at generelle helsekontroller for friske ikke gir noen helsegevinst, er det flere steder formuleringer som kan medvirke til at friske går oftere til lege. Tidlig oppdagelse av sykdom er omtalt som et ubetinget gode, mens risikoen for å bli skadet av overdiagnostikk og overbehandling så vidt er nevnt. Villscreening med PSA er for eksempel omtalt positivt.

  Et viktig kapittel mangler fullstendig. Det er etter hvert kommet mye kunnskap om betydningen av et godt seksualliv for aktuell og fremtidig helse. Det er nevnt at noen sykdommer og noen legemidler kan gi seksuelle problemer. Men den viktige opplysningen om at god sex er helsefremmende, den mangler.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media