Botid i Norge og svangerskapskomplikasjoner

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Risikoen for svangerskapskomplikasjoner er økt også blant innvandrerkvinner som har bodd lenge i Norge. Imidlertid er forskjellene mellom innvandrergrupper større enn forskjellen mellom innvandrede og norske kvinner.

  Ingvil Krarup Sørbye. Foto: Øystein Horgmo
  Ingvil Krarup Sørbye. Foto: Øystein Horgmo

  En femdel av nyfødte i Norge har en mor med innvandrerbakgrunn. Sjansen for svangerskapskomplikasjoner er større blant visse innvandrergrupper, men vi vet lite om dette forandrer seg med botid i Norge. I mitt doktorgradsarbeid undersøkte vi om innvandreres botid i Norge var knyttet til svangerskapskomplikasjoner i perioden 1990 – 2010. Vi fant store forskjeller i svangerskapskomplikasjoner mellom de ulike innvandrergruppene.

  Filippinske kvinner hadde den høyeste sjansen for preterm fødsel sammenliknet med norske kvinner, mens somaliske kvinner hadde den laveste risikoen. Risikoen endret seg lite med lengre botid.

  Risikoen for fosterdød var dobbelt så høy blant førstegenerasjons pakistanske kvinner sammenliknet med norske kvinner. Dette gjaldt også for andregenerasjon. Den økte risikoen var knyttet til lav utdanning og ekteskap mellom søskenbarn.

  Risikoen for akutt keisersnitt var høyest blant somaliske og filippinske kvinner og vedvarte blant kvinner med > 5 års botid. Sjansen for planlagt keisersnitt var derimot lav blant tyrkiske, pakistanske og irakiske kvinner, men de med botid > 5 år hadde høyere risiko enn dem med botid ≤ 5 år. Dette kan skyldes mer bruk av keisersnitt etter mors ønske. Diabetes og preeklampsi økte også med tiden i Norge. Funnene viser at tiltak er nødvendig for å forebygge svangerskapskomplikasjoner i høyrisikogrupper, og at mors fødeland er en risikomarkør.

  Disputas

  Ingvil Krarup Sørbye disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 9.12. 2014. Tittelen på avhandlingen er Length of residence and pregnancy outcomes among women of migrant origin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media