()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Nye legemidler til behandling av hepatitt C

  Nye legemidler til behandling av hepatitt C

  I 2014 og 2015 kom flere nye legemidler mot kronisk hepatitt C på markedet i Norge. Disse legemidlene tas peroralt, gir lite bivirkninger og gjør de fleste pasientene virusfrie. Hver behandling koster mellom 500 000 – 700 000 kroner. Legemiddelverket har konkludert med at dette er kostnadseffektiv behandling for de fleste pasienter (1). Kostnadene medfører at bare de sykeste får tilbud om denne behandlingen foreløpig.

  Kronisk hepatitt C forårsakes av hepatitt C-virus. Mellom 20 000 og 30 000 norske pasienter er smittet og 70 – 80 % av disse har kronisk hepatitt C. Ubehandlet kan sykdommen føre til levercirrhose, leverkreft og behov for levertransplantasjon. Det er identifisert seks ulike genotyper; GT 3 er den vanligste i Norge (50 %), fulgt av GT 1 (40 %) og GT 2 (10 %).

  Tidligere har kronisk hepatitt C blitt behandlet med pegylert interferon og ribavirin, med eller uten tillegg av en proteasehemmer. En stor andel av pasientene blir varig virusfrie også med denne behandlingen, men interferon gir ofte plagsomme bivirkninger. Med de nye legemidlene mot hepatitt C kan man nå tilby behandling uten bruk av interferon. Behandlingen tar for de fleste cirka 12 uker.

  Direktevirkende antivirale legemidler mot hepatitt C i Norge:

  Handelsnavn

  Virkestoff

  Sovaldi

  sofosbuvir

  Olysio

  simeprevir

  Daklinza

  daklatasvir

  Harvoni

  ledispavir og sofosbuvir

  Viekirax

  ombitasvir, paritaprevir og ritonavir

  Exviera

  dasabuvir

  Legemiddelverket har vurdert kostnadseffektiviteten av de nye legemidlene ved å sammenligne dem med hverandre og med tradisjonell behandling med interferon.

  For de fleste pasientene gir de nye antivirale legemidlene større sannsynlighet for å oppnå virusfrihet enn bruk av interferon og ribavirin. Pasientene vil dermed i mindre grad utvikle leversvikt eller kreft, eller ha behov for transplantasjon. I analysene har Legemiddelverket antatt at effekten av de ulike interferonfrie behandlingsalternativene er omtrent lik.

  Legemiddelverket anbefaler blå resept til følgende behandlinger:

  Genotype 1

  Harvoni eller Viekirax/Exviera

  Genotype 2

  Interferon og ribavirin til pasienter < 40 år uten cirrhose. Sovaldi + ribavirin til pasienter > 40 år og/eller med cirrhose og/eller som er uegnet for interferon.

  Genotype 3

  Interferon og ribavirin til pasienter < 40 år uten cirrhose. Harvoni + ribavirin til pasienter > 40 år og/eller med cirrhose og/eller som er uegnet for interferon. Sovaldi + interferon og ribavirin til pasienter > 40 år og/eller med cirrhose.

  Legemiddelverkets anbefalinger er i tråd med overordnede anbefalinger i Legeforeningens veileder (2).

  Fordi det er utilstrekkelige data og gjelder svært få pasienter i Norge, er kostnadseffektiviteten av nye antivirale legemidlene ikke vurdert for genotypene 4 – 6.

  Anbefalingene er basert på maksimalpris for legemidlene. Eventuelle rabatter og nye studiedata kan påvirke anbefalingene.

  Elektronisk sjekkliste for legemiddelgjennomgang

  I samarbeid med Kunnskapssenteret og Felleskatalogen har Legemiddelverket utviklet en nettversjon (HTML) av vår «Sjekkliste for legemiddelgjennomgang».

  Den kan brukes på PC, nettbrett og smarttelefoner og har søkbare ATC-koder. Dette gir brukerne tilgang til alfabetiske lister over legemidler i hver gruppe og lenker videre til preparatomtalen for hvert av legemidlene.

  Se legemiddelverket.no/sjekkliste

  Ny veileder for de nye antikoagulasjonsmidlene

  Veilederen gir oppdaterte råd til leger som forskriver antikoagulasjonsmidlene dabigatran (Pradaxa), rivaroksaban (Xarelto) og apiksaban (Eliquis).

  Den foreligger i en lang og en kort versjon, og gir mest mulig konkrete svar på spørsmål leger har ved bruk av disse legemidlene. Veilederen er utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med Legemiddelverket, og med bistand fra en bredt sammensatt rådgivende spesialistgruppe.

  Se helsedirektoratet.no/publikasjoner

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media