Pris til Jepsen for beste artikkel

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Ellen K. Kjærulff Jepsen. Foto Unni Tobiassen, Modum Bad

Ellen K. Kjærulff Jepsen (f. 1956), overlege ved Traumeavdelingen ved Modum Bad, har mottatt prisen «Richard P. Kluft Award 2014 Best Paper Journal of Trauma & Dissociation» for artikkelen Early traumatized inpatients high in psychoform and somatoform dissociation: Characteristics and treatment response.

Artikkelen er en del av et doktorgradsarbeid fra 2014, hvor hun tok for seg forløpet av symptomer hos voksne traumatiserte med og uten alvorlig dissosiativ lidelse.

Prisen er gitt med ønske om å stimulere denne typen forskning. Blant annet er håpet at videre studier av det spesialiserte tilbudet som er utviklet ved Modum Bad for pasienter med komplekse dissosiative lidelser, vil gi mer kunnskap om hva som kan hjelpe disse pasientene. En foreløpig studie av dette er i oppstartsfasen.

– Jeg tror ikke vi helt vet hvor stort problemet er, og hvor store skadene er på de som har opplevd incest og andre typer kriminelle handlinger under oppveksten. Virkeligheten overgår fantasien – det er min erfaring, uttaler Jepsen.

Anbefalte artikler