m2015/4
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Leder
Rettelse
Kommentar og debatt
Nyheter fra Statens legemiddelverk
Fra andre tidsskrifter
Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Medisinen i bilder
Noe å lære av
Tidligere i Tidsskriftet
Aktuelt i foreningen
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media