()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  For å oppnå riktig legemiddelbruk hos eldre er vurderingsinstrumenter nyttige. Nå er den nye versjonen av START og STOPP, Europas mest brukte vurderingsinstrument på dette området, oversatt og tilpasset til norsk.

  Riktig legemiddelbruk hos eldre er et satsingsområde for helsemyndighetene og man anbefaler vurderingsinstrumenter til slik bruk (1). STOPP (Screening Tool of Older People’s potentially inappropriate Prescriptions) og START (Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment) er utviklet i Irland og ble lansert i 2008 (2). Siden er det blitt oversatt og kommet i bruk i en rekke europeiske land (3). I 2010 – 11 oversatte vi den første versjonen av verktøyet til norsk (4). I Norge er STOPP blitt testet ut i en medisinsk og en geriatrisk avdeling og anbefales for å redusere uheldig bruk av legemidler hos eldre (5).

  Vi har fått mange tilbakemeldinger på at START og STOPP er nyttige som hjelp til beslutningsstøtte i klinisk praksis, men også at de første versjonene hadde visse mangler. Det er derfor etterlengtet at START og STOPP versjon 2, som er kunnskapsbasert og utarbeidet av en tverrfaglig ekspertgruppe fra 13 europeiske land, nå foreligger (6). START er utvidet fra 22 til 34 kriterier, og STOPP fra 65 til 80. I både START og STOPP er nye antikoagulantia og demensmidler tatt med. START 2 er bl.a. utvidet med urologiske midler, analgetika og vaksiner, mens STOPP 2 er utvidet med midler som er uheldige ved redusert nyrefunksjon, og midler med antikolinerg effekt.

  Vi har oversatt versjon 2 til norsk etter gjeldende prosedyrer, med oversettelse tilbake til engelsk. Den norske versjonen er justert språklig og samsvarer med norsk terapitradisjon. I tillegg har vi valgt å gi eksempler på vanlig brukte legemidler og lagt til de vanligste produktnavnene for å gjøre verktøyet mer brukervennlig. Vi håper at den nye versjonen, som finnes på hjemmesiden til Norsk geriatrisk forening (7), vil bli brukt av mange leger i Norge til nytte for eldre pasienter.

  Publisert først på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media