En milepel for religionspsykologifaget

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Danbolt, Lars Johan

  Engedal, Leif Gunnar

  Stifoss-Hanssen , Hans

  Religionspsykologi

  397 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 489

  ISBN 978-82-05-41634-5

  Da psykologi ble etablert som fag for vel hundre år siden, var religion og religiøse erfaringer en naturlig del av fagfeltet. Interessen for religion kom etter hvert i skyggen av studier av drifter, atferd, emosjoner og kognisjon. De siste tiårene har imidlertid mengden av religionspsykologiske forskningsrapporter økt betydelig. Religionspsykologien studerer hvordan religionen motiverer og påvirker menneskers tenkning, atferd og verdisyn. Det norske fagmiljøet er tverrfaglig og har to kliniske tyngdepunkter, Modum Bad og Religionspsykologisk forskningssenter ved Sykehuset Innlandet HF.

  Ved denne bokutgivelsen viser det norske fagmiljøet både bredde og kompetanse. Den fremstår som en lærebok som belyser en rekke sentrale områder av religionspsykologien. Den har i alt 26 bidragsytere hvorav 23 er norske. Stoffet presenteres i 28 kapitler som spenner fra historiske linjer til dagsaktuelle problemstillinger, fra identitetsdannelse til religiøse sekter, og fra tro og psykoser til religion og helse. Boken tar også opp tidsaktuelle temaer, som hvordan religion kan motivere til både gode og onde handlinger, om tro kan forebygge sykdom, og om det kan påvises sammenheng mellom prosesser i hjernen og åndelige erfaringer.

  Jeg vil fremheve kapitlet om religiøs mestring som særlig relevant for helsevesenet. Mestringsevnen settes på prøve når mennesker lider fysisk eller psykisk. Særlig når livstruende eller kroniske lidelser rammer, er mestringsevnen avgjørende for hvordan pasienten klarer å bære sin lidelse. Likevel blir dette i liten grad tematisert og kommunisert i møte mellom helsearbeider og pasient. Noe av forklaringen kan være at religiøsitet nesten ikke er nevnt i den gjengse litteraturen om psykologisk mestring.

  Utgivelsen er velredigert og vil bli stående som et norsk standardverk innen faget. Den kan leses med utbytte av alle med interesse for troens betydning for enkeltmennesker og samfunn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media