Re: En kvinne i 90-årene med akutt peritonitt

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I denne artikkelen i Tidssskriftet nr. 23 – 24/2014 gir Shafique og medarbeidere en interessant beskrivelse av et dramatisk sykdomsbilde, akutt peritonitt, hos en eldre kvinne (1). Årsaken var et fremmedlegeme i form av en tablett i en skarpkantet aluminiumsfolie fra en blisterpakning som hadde ført til perforert tynntarm.

  Jeg vil kort beskrive egen erfaring med bruk av et medikament med filmdrasjerte tabletter. Nylig fikk et familiemedlem forskrevet Selexid (pivmecillinamhydroklorid), men fikk utlevert Penomax på apoteket fordi det var billigere. Det var umulig å trykke én enkelt tablett ut. Ved å bruke neglsaks klarte jeg å klippe ut en tablett. Jeg oppsøkte apoteket og fikk demonstrert hvordan tablettene skulle tas ut. Spisse negler, godt syn og stødige fingre er en forutsetning for å kunne få tablettene ut av blisterpakningen. Eldre pasienter vil sannsynligvis ikke klare å ta dette medikamentet uten hjelp. Apoteket opplyste at jeg ikke var den første som hadde klaget over dette preparatet. Når jeg studerte pakningsvedlegget, oppdaget jeg at det sto «du skal ikke trykke tabletten ut av tablettlommen» (2).

  Min konklusjon er at leger ikke bør forskrive dette preparatet, som er det billigste av de generiske legemidlene som inneholder pivmecillinamhydroklorid. Produsenten bør gjøre medikamentemballasjen mer brukervennlig, slik at det er mulig for pasienten å trykke ut den enkelte tablett av pakningen, som vel er vanlig praksis med de fleste andre medikamenter.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media