Meldte dødsfall

Artikkel

Arne Rugtveit 25.9. 1922 – 25.9. 2014

Arne Serck-Hanssen 28.2. 1925 – 27.11. 2014

Ingvald Andersson 2.11. 1939 – 26.11. 2014

Anbefalte artikler