Gode skrivetips ved søknad om forskningsmidler

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Chasan-Taber, Lisa

  Writing dissertation and grant proposals

  Epidemiology, preventive medicine and biostatistics

  424 s, tab, ill. Boca Rato, FL: CRC Press, 2014. Pris GBP 39

  ISBN 978-1-4665-1206-1

  Det er stor konkurranse om forskningsmidler i Norge, og derfor stilles det høye krav til formidlingsevnen ved utarbeiding av prosjektsøknader. Forfatteren av denne utgivelsen har hatt stor suksess med egen forskningsfinansiering fra National Institutes of Health (NIH) i USA og har undervist i kunsten å skrive gode søknader om forskningsmidler.

  Jeg synes boken er for kompleks for en fersk doktorgradsstudent, og en del av informasjonen er spesielt tilpasset NIH-systemet. Det er for eksempel ikke vanlig i Norge, eller EU, at man sender inn revidert søknad med svar på tidligere kritikk fra en vurderingskomité. Slike små kulturforskjeller er imidlertid ikke til hinder for at boken fremstår som meget relevant for norske forskere. Første kapittel oppsummerer nyttige poeng for å øke sjansene for å lykkes i kampen om midlene. Tipset der det anbefales å søke om midler innen et emne man «finner interessant», virker noe fremmed. Jeg mener at man virkelig bør brenne for et tema for å ha en sjanse til å nå frem i en konkurranse der bare en ørliten prosent av søkerne blir tildelt midler.

  Kapitlet om å utvikle og skrive hypoteser er klargjørende. Det er gode eksempler på søknadstekster som forbedres med enkel redigering. Forskjellen mellom hypoteser og spesifikke mål, og betydningen av å presentere disse på en tydelig måte kommer godt frem. Kapitlet om litteratursøk er spesielt tilpasset forfatterens fagområder, men er relevant for alle forskningsdisipliner, og kapitlet «scientific writing» gir en utmerket innføring i emnet.

  Bokens andre del er tilegnet utarbeidingen av søknaden. Praktiske og lett forståelige tips i kapitlene om styrkeberegninger og utvalgsstørrelse er relevant innen de fleste fagområder, likeledes kapitlene om bias og konfundering. Jeg likte spesielt godt tipsene i kapitlet som tar for seg sammendrag og studietitler. Når man lager sammendrag, foreslår forfatteren å late som om man står på kanten av et stupebrett, og idet man hopper fra kanten, roper noen til deg: «Hva er viktig med ditt nye studieforslag?» Du roper raskt ut de viktige poengene før du treffer vannflaten. I tillegg kan man, foran en kollega, presentere muntlige svar på 4 – 5 sentrale spørsmål til søknaden. Verbalisering kan klargjøre svakheter, forbedre søknadssammendraget og øke sjansen for å få tildelt midler.

  Jeg kjenner ikke til tilsvarende lærebøker innenfor feltet, selv om flere konsulentfirmaer gir gode tips som er spesifikt tilpasset for eksempel EUs søknadssystem. Alt i alt anbefaler jeg denne boken som en nyttig oppslagsbok og som inspirasjon for alle forskningsgrupper innen biomedisin og helse. Lykke til i neste søknadsrunde!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media