Siden sist

Artikkel

Siden sist har vi satt ny rekord. Aldri før har en artikkel fått så mange klikk:

Lege Eivind Lilleås’ Skråblikk fra et sykehusmottak har åpenbart truffet spikeren på hodet. Artikkelen har i skrivende stund over 62 000 sidevisninger – og har dermed banket selveste forsiden vår, www.tidsskriftet.no, ned i støvlene!

Og Twitter har gått varm på tweets fra kolleger som nikker oppgitt og gjenkjennende til beskrivelsen av en norsk sykehushverdag.

«Kollega E. Lilleås om livet som lege i forvaktsskikt. Eg kan gå god for at kvart bidige ord er gudsens sanning. tidsskriftet.no/article/3290041»

@JERomestrand

«Fornøyelig, treffende og tragisk.Skråblikk fra et sykehusmottak – Tidsskrift for Den norske legeforening tidsskriftet.no/article/329004…»»

@BKRossine

«Er det rart at helsepersonell blir utbrent? Skråblikk fra et sykehusmottak – Tidsskrift for Den norske legeforening tidsskriftet.no/article/3290041»

@Dyregrov

Hvem har villedet Trond Mohn? spør professor Jarle Breivik. Han mener kreftepidemien ikke er et problem vi er i ferd med å løse, det er tvert imot et vi skaper. Kronikken hans er nest mest lest på tidsskriftet.no og mye likt og delt på Facebook.

Anbefalte artikler