Viderefører etterutdanningsprosjektet

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

En arbeidsgruppe skal se på hvilke deler av etterutdanningen som kan utformes gjennom felles struktur, og hvilke elementer som må bygges i den enkelte spesialitet

Arbeidsgruppen f.v.: Hans Høvik, Kristin Bjørnland (leder), Per Mathisen, Turid Thune og Tom Glomsaker. Morten Selle og Einar K. Kristoffersen var ikke til stede. Foto Lise B. Johannessen

Landsstyret 2013 vedtok at Legeforeningen skulle arbeide for en styrking av legespesialistenes etterutdanning, blant annet en tydeliggjøring av rettigheter og plikter i avtale- og regelverk. Som en oppfølging av dette har sentralstyret nedsatt en arbeidsgruppe som skal videreføre arbeidet med utforming av struktur, innhold, og organisering for legers etterutdanning.

Arbeidsgruppen som hadde sitt første møte i slutten av januar, skal komme med anbefalinger om mulige felles normer for volum/omfang, bruk av tid og syklus for regelmessig etterutdanning og gi anbefalinger om hvordan manglende oppfølging av krav til etterutdanning bør håndteres.

Legeforeningens anbefaling om obligatorisk etterutdanning er tatt inn i Helsedirektoratets utredning og forslag til innhold i fremtidig spesialitetsstruktur.

Anbefalte artikler