Kroppen bærer traumehistorien

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kolk, Bessel van der

  The body keeps the score

  Mind, brain and body in the transformation of trauma. 443 s, ill. London: Penguin Books, 2014. Pris GBP 25

  ISBN 978-0-241-00398-5

  Forfatteren tar oss med på en fascinerende reise gjennom traumefeltets utvikling siden pionerene Janet, Charcot og Freud for godt over 100 år siden åpnet for forståelsen av hvordan voldsomme påkjenninger påvirker psyken og kroppen. Psyken i kroppen er det gjennomgående fokuset, og de senere tiårs forskning på samspillet mellom hjernens og kroppens funksjoner og hvordan psykens funksjoner er sammenvevd med dette, blir fremstilt på en klar og ofte spennende måte.

  Utgivelsen vil være av stor interesse for fagpersoner innen psykiatri og psykologi, men er også tilgjengelig for fagfolk i andre profesjoner.

  Van der Kolk tar oss med på sin profesjonelle utvikling som psykiater og forsker innen traumefeltet. Han er en god forteller som illustrerer vitenskapelige og kliniske problemsstillinger med poengterte kliniske historier og beskrivelser av innovative forebyggende tiltak.

  Han slår fast at konsekvenser av traumatisering er et av de største helseproblemene i vår tid. Mange vil i løpet av livet oppleve alvorlige traumatiserende hendelser, og en vesentlig del av disse vil få kroniske følgetilstander uten adekvat behandling.

  Forfatteren beskriver sin utvikling mot en nevrobiologisk forståelse av traumerelaterte psykiske forstyrrelser. Han følger Janet og forstår følgetilstander av traumatisering som hovedsakelig dissosiative tilstander. Kunnskapen om det nevrobiologiske grunnlaget for slike tilstander har bidratt til vår forståelse av hvordan dissosiasjoner påvirker nevronale og viscerale prosesser. Disse representerer selvets kroppslige forankring. Hos den traumatiserte skjer det en blokkering av disse prosessene, noe som forklarer mange traumatisertes vanskeligheter med å vite hva de føler, og dermed hva de vil og ønsker, noe som igjen gjør det vanskelig å orientere seg og planlegge.

  På bakgrunn av slike erkjennelser anbefaler van der Kolk terapeutiske modeller med intervensjoner som virke mer eller mindre direkte inn på hjernens biologiske dynamikk, f.eks. med nevro-feedback-behandling og mindfulness. Han beskriver således en bevegelse vekk fra behandlinger som fokuserer på de psykiske og relasjonelle forholdene ved posttraumatiske tilstander. En svakhet, vil noen hevde, men han argumenterer godt for sine synspunkter og bruker tilgjengelige forskningsfunn, om enn av og til på en selektiv måte. En særlig styrke ved boken er beskrivelsen av de mange innovative, forebyggende prosjektene forfatteren har vært involvert i, der blant annet kunstuttrykk brukes i forbindelse med ungdom som har falt utenfor, ofte pga. traumatiserende oppvekstforhold.

  Dette er spennende lesing og nyttig uansett faglig og terapeutisk orientering.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media