Takk for meg

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Det er med tungt hjerte jeg takker for meg som sjefredaktør i Tidsskriftet. Det har vært 13 utrolig spennende år. Medisinen og medisinsk forskning har vært i rivende utvikling, helsevesenet i Norge har hatt betydelige utfordringer og ikke minst har det vært en informasjonsteknologisk revolusjon. Da jeg startet i 2002, visste vi ikke hva Facebook, Twitter, smarttelefoner og nettbrett var. Alt dette har gjort jobben med å få frem relevant informasjon til norske leger svært interessant.

Men denne voldsomme utviklingen har medført store belastninger for dem som jobber i Tidsskriftet. Legeforeningen som Tidsskriftets eier og jeg har forsøkt å finne løsninger gjennom en omorganisering som både kunne lette disse belastningene og sikre fortsatt utvikling til beste for leserne. Vi har ikke klart å bli enige om premissene og gjennomføringen av en slik omorganisering, herunder ledelse, drift og administrasjon av Tidsskriftet. Jeg fratrådte derfor som redaktør 10. februar 2015.

Takk til alle dere som har bidratt til Tidsskriftet i disse årene som forfattere, fagvurderere, debattanter og som oppmerksomme og interesserte lesere. Tusen takk for meg.

Anbefalte artikler