Omfattende kirurgisk og medisinsk behandling uten blodtransfusjon

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jabbour, Nicolas

  Transfusion-free medicine and surgery

  2. utg. 376 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. Pris GBP 65

  ISBN 978-0-470-67408-6

  Omfattende medisinsk eller kirurgisk behandling uten å gi transfusjon av blodprodukter er utfordrende. Dette gjelder først og fremst for Jehovas vitner som nekter blodtransfusjon, men strategier for å redusere behovet for transfusjoner er viktig for flere pasientgrupper. Blodtransfusjon kan være livreddende og forhindre komplikasjoner til annen sykdom, men er ikke uten risiko, selv om den er svært liten. Blodpreparater fra norske blodbanker er kvalitetsmessig på høyde med det beste som er mulig å skaffe, og de er meget godt sikret mot overføring av infeksjonssykdommer. Likevel, transfusjon skal bare gis når pasientens egne blodressurser og alternative tiltak ikke vil føre til målet uten vesentlige ulemper for pasienten. Denne boken har som formål å veilede klinikeren i praktisk blodsparing. Redaktøren er professor og kirurg fra Cliniques universitaires Saint-Luc i Belgia, med kompetanse i lever- og transplantasjonskirurgi. Det er 26 medforfattere, hvorav 18 kommer fra USA.

  Boken inneholder kapitler om etiske, juridiske og medisinske temaer knyttet til transfusjon og blodsparing. Den har 15 kapitler og innleder med et velskrevet kapittel om blodtransfusjonens historie. Deretter adresseres etikk, risiko, fysiologi, koagulasjon og blodsparingsteknikker. Det er egne kapitler om anemi hos kreftpasienter, transfusjonspraksis hos barn og kunstig blod. I tillegg er det et eget kapittel om leverkirurgi og levertransplantasjon, hvilket gjenspeiler redaktørens kirurgiske bakgrunn og hovedinteresse.

  Kapittel 14 omhandler juridiske og administrative forhold vedrørende kirurgisk og medisinsk håndtering av pasienter som nekter blodtransfusjon. Her er det tatt med flere kliniske eksempler. Kapittel 15 avslutter boken med en quiz med 43 flervalgsspørsmål relatert til medisinske temaer som er omtalt i boken.

  Kapitlene om koagulasjon og hemostase (temaene er drøftet i flere kapitler) er uryddige og lite systematiske. Jeg savner et godt kapittel om blodtransfusjonens virkning på immunsystemet generelt. Henvisninger til nye europeiske retningslinjer om blodtransfusjon mangler. Juridiske forhold og profesjonsansvar hamonerer ikke med norske forhold. Les heller boken Jehovas vitner av Hege Kristin Rignes og Helje Kringlebotn Sødal, utgitt av Universitetsforlaget i 2009, samt Marianne K. Bahus og Reidun Førdes artikkel «Når pasienten nekter blodoverføring» i dette tidsskriftet (2014; 134: 850).

  Til tross for svakhetene vil jeg anbefale boken til alle som er involvert i transfusjonsmedisin, spesielt kirurger og anestesileger. Den er også tilgjengelig elektronisk fra Wiley Online Library.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media