Grundig om aldringsprosessen for spesielt interesserte

Hanne Frøyshov Om forfatteren
Artikkel

Robert, Ladislas

Fulop, Tamas

Aging

Facts and theories. 215 s, tab, ill. Basel: Karger, 2014. Pris CHF 196

ISBN 978-3-318-02652-8

På bokens bakside angis målgruppen å være ganske bred, fra spesialister på feltet til forskere og andre vitenskapsfolk innenfor medisinske og sosiale fag.

Forfatterne skriver kunnskapsrikt, omfattende og detaljert om teorier og fakta omkring emnet gerontologi. Emnene strekker seg fra evolusjonsbaserte teorier og «biogerontologi» til fordypning i oksidativt stress og ødeleggelse av mitokondrienes DNA.

De 12 kapitlene tar for seg aldringsprosessen og diskuterer teorier rundt det cellulære og molekylære nivået av denne, men de fremstår ikke samlet som en lærebok. Kapitlene har ulike innfallsvinkler og er ganske forskjellige i form og kvalitet. Noen av dem er delvis overlappende. Hvert kapittel har mange referanser som stort sett er hentet fra publikasjoner jevnt fordelt over de siste 50 år. Boken trekker inn diskusjoner som har pågått like lenge omkring hvordan man bør tolke funn som har gitt opphav til ulike teorier om hvorfor og hvordan vi eldes. Ved flere anledninger bidrar forfatterne også med egne synspunkter i denne debatten.

Boken er på et dels ikke så lett forståelig engelsk, er uten farger og har få illustrasjoner. Setningene er ofte lange og har mange fremmedord. Likevel vil mange av kapitlene antakelig ikke være så tunge å lese for en som er litt inne i emnet. For meg som ikke er noen kløpper i engelsk, og som hele tiden vil lete etter noe som er direkte klinisk relevant, blir hele boken i tyngste laget. Jeg savner et oversiktskapittel med noe mer basisinformasjon og forklaringer til ord og uttrykk som brukes. Og ikke minst kunne flere illustrasjoner gjort boken mer leservennlig.

Jeg vil tro at denne utgivelsen er mest interessant for dem som har fordypet seg en del i aldringsprosessen fra før, og helst hatt interesse for gerontologien så lenge at man selv har begynt å føle den på kroppen. For en som forsker på området, kan boken nok være nyttig.

For geriatere og leger i spesialisering i geriatri som ønsker å få bedre innsikt i aldringsprosessens betydning for de mange tilstander geriatrien omfatter, finnes det mer relevante og lettleste bøker på markedet.

Anbefalte artikler