Utvalgt arbeidssted: Vestre Viken

Artikkel

Vestre Viken HF ble etablert 1. juli 2009, da Ringerike sykehus, Drammen sykehus, Bærum sykehus og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Lier og Blakstad psykiatriske sykehus, Hallingdal sjukestugu, 17 ambulansestasjoner og en rekke andre behandlingssteder er også del av helseforetaket.

Foto: Vestre Viken

Til sammen driver foretaket sin virksomhet i 146 bygninger på til sammen mer enn 315 000 kvadratmeter.

Foretaket har et samlet budsjett på nærmere 7,5 milliarder kroner. Vi har over 9 500 ansatte og samarbeider tett med primærhelsetjenesten i kommunene for å levere sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Hvert år fødes det over 5 000 barn hos oss. Vi har ca. 375 000 somatiske og over 200 000 psykiatriske pasienter til behandling årlig, med over 575 000 somatiske konsultasjoner, 330 000 bildediagnostiske undersøkelser og 365 000 kirurgiske inngrep hvert år.

Vestre Viken har som mål å levere gode, trygge og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det når de trenger det. Foretaket er en solid arbeidsplass, med mye variasjon og flere forskjellige arbeidslokaliteter. Noen av de største arbeidsplassene våre er Klinikk for psykisk helse og rus, Drammen sykehus, Bærum sykehus, Ringerike sykehus og Kongsberg sykehus. I tillegg skal det bygges et nytt og større områdesykehus i Buskerud.

Psykisk helse og rus er den største klinikken i Vestre Viken. Den har et av Norges mest komplette tilbud innen fagfeltet. Bærum sykehus og Drammen sykehus er spesialsykehus som i hovedsak behandler pasienter med somatiske lidelser. Drammen sykehus er det største somatiske sykehuset i Vestre Viken. Ringerike sykehus er et lokalsykehus med akuttfunksjon og et stort ansvarsområde i Buskerud. Kongsberg sykehus er lokalsykehus og samarbeider tett med kommunene for å levere et robust og fremtidsrettet helsetilbud til befolkningen.

Anbefalte artikler