Resultat av hjertescreening hos fotballspillere er metodeavhengig

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tolkingen av EKG kan være avgjørende for om en idrettsutøver får klarsignal for videre aktivitet.

  Hilde Moseby Berge. Foto: Andreas B. Johansen
  Hilde Moseby Berge. Foto: Andreas B. Johansen

  Obligatorisk hjertescreening av fotballspillere i Tippeligaen og Adeccoligaen ble innført i 2008 for å redusere risikoen for plutselig hjertestans og død. Tolking av EKG i screeningstudier har ofte vært basert på personlig erfaring. Nytten av ekkokardiografi har ikke vært undersøkt, og blodtrykksmål er blitt oversett.

  I mitt doktorgradsarbeid studerte jeg effekten av å tolke EKG på forskjellige måter hos 595 mannlige elitefotballspillere, og om ekkokardiografi ga viktig tilleggsinformasjon. I en pasient-kontroll-studie fulgte vi også fotballspillere med høyt blodtrykk.

  Omtrent dobbelt så mange EKG ble tolket som unormale når programvaremålingene av tidsintervaller og elektriske amplituder ble benyttet, sammenliknet med visuelle målinger av EKG på dataskjermen. Antall unormale EKG ble redusert fra 30 % til 11 % når Seattle-kriteriene (2013) ble benyttet, sammenliknet med kriteriene fra European Society of Cardiology (2010). Ekkokardiografisk undersøkelse av alle spillerne ga ingen viktig tilleggsinformasjon. Mange spillere hadde høyt blodtrykk både dag og natt, og det høye blodtrykket var assosiert med høy hjertefrekvens, høyt pulstrykk og økt indeksert venstre ventrikkelmasse.

  Funnene indikerer at det er stort behov for enighet om valg av målemetode og kriterier for unormale funn ved tolking av EKG hos idrettsutøvere. Ekkokardiografisk screening er unødvendig. Høyt blodtrykk hos idrettsutøvere er ikke et uskyldig funn og bør følges opp etter vanlige retningslinjer.

  Disputas

  Hilde Moseby Berge disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 23.9. 2014. Tittelen på avhandlingen er The Norwegian athletes’ heart: Cardiac screening of 595 professional soccer players.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media